Հայերեն | Русский | English

Գլխավոր

ՀՀ ԱՆ կողմից ՇՄԶ 30 կրեդիտ է տրվել Հոգեկան առողջության բարելավման կրթական ծրագրի երեք դասընթացներին

ՀՀ ԱՆ կողմից ՇՄԶ 30 կրեդիտ է տրվել Հոգեկան առողջության բարելավման կրթական ծրագրի երեք դասընթացներին։

«Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումները որպես բժշկական եվ սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիր» (12 կրեդիտ)

«Աուտիզմը եվ զարգացման ընդհանուր խանգարումները հոգեբուժության և հոգեթերապիայի տեսանկյունից» (8 կրեդիտ)

«Սուիցիդները որպես բժշկական և սոցիալ-հոգեբանական խնդիր» (10 կրեդիտ)։

Կրեդիտները շնորհվելու են հոգեբույժներին, կլինիկական հոգեբաններին, հոգեթերապևտներին և նյարդաբաններին:

Հիշեցնում ենք, որ ՀՀԱ անդամների համար սահմանված է 30% զեղչ։

Ստորև ներկայացված է դասընթացների ժամանակային և թեմատիկ բաշխումը և դասախոսական կազմը

Մանրամասների համար զանգահարել ՀՀԱ վերապատրաստման հարցերի քարտուղար Լիլիթ Բաղդասարյանին հեռ. 091 708 741 կամ 094333941

Դասընթացի անցկացման վայրը` Խանջյան 35/18։

ՀՀ ԱՆ կողմից կրեդիտավորված դասընթացների

 ԾՐԱԳՐԵՐ 

ՀԵՏՏՐԱՎՄԱՏԻԿ ՍԹՐԵՍԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ (12կրեդիտ)

հոգեբույժների, հոգեթերապևտների, կլինիկական հոգեբանների, նյարդաբանների, համար նախատեսված վեցօրյա տեսական դասընթացի

Ծրագիր                                     

1-ին հանդիպում 08.04.2019,Ժամը 17:30-20:00 (18:30-19:00 ընդմիջում)

Հետսթրեսային խանգարումներ կլինիկական տիպերը և նրանց առանձնահատկությունները՝ սուր սթրեսային և ադապտատիվ խանգարումներ. - Սամվել Սուքիասյան

2-րդ հանդիպում 09.04.2019;  Ժամը 17:30-20:00 (18:30-19:00 ընդմիջում)

Հետսթրեսային խանգարումներ կլինիկական տիպերը և նրանց առանձնահատկությունները՝ հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումներ. - Սամվել Սուքիասյան

3-րդ հանդիպում 15.04.2019; Ժամը 17:30-20:00 (18:30-19:00 ընդմիջում)

Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումներ` մոտեցումների էվոլյուցիան. - Սամվել Սուքիասյան

4-րդ հանդիպում  16.04.2019;  Ժամը 17:30-20:00 (18:30-19:00 ընդմիջում)

CAPS-ը (Clinical administrative PTSD Scale) որպես Հետտրավմատիկ Սթրեսային Խանգարման փսիխոմետրիկ գնահատման ՛՛ոսկե ստանդարտ՛՛- Մարգարիտա Թադևոսյան

5-րդ հանդիպում 22.04.2019; 28.10.2019Ժամը 17:30 -20:00 (18:30-19:00 ընդմիջում)

 • · Առաջին հոգեբանական օգնությունը ճգնաժամային իրավիճակներից հետո (17:30-18:30),Լիլիթ Կարապետյան
 • · Ապրումների հոգեբանություն` Ինչպես վերապրել ծանր սթրեսը (19:00-20:00) Լիլիթ Բաղդասարյան

6-րդ հանդիպում 23.04.2019;  Ժամը 17:30-20:00 (18:30-19:00 ընդմիջում)

Տոկունություն` սթրեսակայունության բարձրացման ուղիները - Արմեն Սողոյան

ԱՈՒՏԻԶՄԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ և ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ (8կրեդիտ)

հոգեբուժների, հոգեթերապևտների, կլինիկական հոգեբանների ևնյարդաբանների  համար տեսական դասընթացի 

Ծրագիր

Դասընթացի օրակարգ (ընդհանուր դասընթացի տևողությունը 8 ժամ) 

1-ինհանդիպում 13.04 2019   Ժամը 12:30-15:00 (13:30-14:00 ընդմիջում)

Աուտիզմ`զարգացման էվոլյուցիան: Ախտորոշման առանձնահատկությունները: Մարինա Արսենյան

2-րդհանդիպում 13.04.2019 Ժամը 15:00-17:30 (16:00-16:30 ընդմիջում):

Հետազոտման և բուժման առանձնահատկությունները աուտիզմի և զարգացման ընդհանուր խանգարումների դեպքում:  Իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն: ՄարինաԱրսենյան

3-րդհանդիպում 14.04.2018 Ժամը 12:30-15:00 (13:30-14:00 ընդմիջում)

Աուտիզմի դեպքում կիրառվող ապացուցողական հիմք ունեցող թերապևտիկ ծրագրերի բնութագիրը. – Ալվինա Հայրապետյան

4-րդհանդիպում 14.04.2019,  Ժամը 15:00-17:30 (16:00-16:30 ընդմիջում):

Վարքի ֆունկցիոնալ գնահատում և միջամտություն աուտիզմի դեպքում: Նարինե Վարդանյան

ՍՈՒԻՑԻԴՆԵՐԸՈՐՊԵՍԲԺՇԿԱԿԱՆևՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆԽՆԴԻՐ (10 կրեդիտ)

հոգեբույժների, հոգեթերապևտների, կլինիկական հոգեբանների, նյարդաբանների համար նախատեսված տեսական դասընթացի

Ծրագիր 

1-ինհանդիպում. 29.04.2019, ժամը 17:30-20:00 (18:30-19:00 ընդմիջում)

Սուիցիդալոգիայի հիմնական հասկացությունները, սուիցիդը և անձի հոգեվիճակները - ԿամոՎարդանյան

2-րդհանդիպում. 30.04.2019, ժամը 17:30-20:00 (18:30-19:00 ընդմիջում)

Սուիցիդների ուսումնասիրման մեթոդաբանությունը - ԿամոՎարդանյան

3-րդհանդիպում 06.05.2019, ժամը 17:30-20:00 (18:30-19:00 ընդմիջում)

Սուիցիդի հիմնախնդիրը հոգեբուժական և ընդհանուր բժշկական պրակտիկայում - ՍամվելՍուքիասյան

4-րդհանդիպում 07.05.2019,  ժամը 17:30-20:00 (18:30-19:00 ընդմիջում)

Մեդիաների հոգեբանական ներգործության կանխարգելման ուղիները անձի սուիցիդալ վարքի դրսևորման գործընթացում - ԱրմենուհիՄանուկյան

5-րդհանդիպում 13.05.2019, ժամը 17:30-18:50
Հոգեբանական առաջին օգնությունը սուիցիդալ վարքի դեպքում ԼիլիթԿարապետյան 

6-րդհանդիպում` 14.05.2019 ժամը 17:30-18:50

Սուիցիդների կանխարգելման միջոցները ԼիլիթԲաղդասարյան, հավասար խորհրդատու

 

Դասընթացները վարելու են`

«Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումները որպես բժշկական եվ սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիր»`

 1. 1.      Արմեն Սողոյան` բ.գ.թ.,   Համաշխարհայինհոգեբուժականասոցիացիայիպատվավորանդամ, Հոգեսոցիալականկարգավորմանկենտրոնիգիտականղեկավար, Հայկականհոգեբուժականասոցիացիայինախագահ, Համաշխարհայինհոգեբուժականասոցիացիայիֆինանսներիքարտուղար, Հոգեկանառողջությանհայկականհանդեսիգլխավոր խմբագիր
 2. Սամվել Սուքիասյան բ.գ.դ.պրոֆեսոր «Արթմեդ» բժշկական վերականգնողական կենտրոնի  «Սթրես» հոգեկան առողջության վերականգնման բաժանմունքի ղեկավար
 3. Լիլիթ Բաղդասարյան հ.գ.թ.ՀՊՄՀ-ի հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, “Ամբրա” հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի վարչության անդամ:  
 4. Մարգարիտա Թադևոսյան ՛բ.գ.թ. «Արթմեդ» բժշկական վերականգնողական կենտրոնի  «Սթրես» հոգեկան առողջության վերականգնման բաժանմունքի հոգեբույժ, Հայկական բժշկական ինստիտուտի և Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի դոցենտ
 5. Լիլիթ Կարապետյան հոգեբան, ՀՊՄՀ-ի հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս,:

Աուտիզմը եվ զարգացման ընդհանուր խանգարումները հոգեբուժության և հոգեթերապիայի տեսանկյունից»

 1. 1.     Մարինե Արսենյան  “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” Բժշկական կենտրոնի մանկական հոգեբոյժ , “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” պետական բժշկական քոլեջի դասախոս

 

 1. 2.      Նարինե Վարդանյան “Իմ ուղին” ուսումնավերականգնողական կենտրոնի տնորեն

 

 

 1. 3.     Ալվինա Հայրապետյան  ՀՊՄՀ-ի հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի “Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դասախոս, Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի “Իմ ուղին” ուսումնավերականգնողական կենտրոնի հոգեբան-արտթերապիստ

 

«Սուիցիդներըորպեսբժշկականևսոցիալ-հոգեբանականխնդիր»

 1. 1.      Կամո ՎարդանյանՀոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռուսաստանի հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն

 

 1. ՍամվելՍուքիասյան բժշկական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր «Արթմեդ» բժշկական վերականգնողական կենտրոնի  «Սթրես» հոգեկան առողջության վերականգնման բաժանմունքի ղեկավար
 2. Արմենուհի Մանուկյան , ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի դոցենտ, Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր (PhD)
 3. ԼիլիթԲաղդասարյան հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, ՀՊՄՀ-ի հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, “Ամբրա” հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի վարչության անդամ:
 4. Լիլիթ Կարապետյան հոգեբան, ՀՊՄՀ-ի հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս:

 

Մանրամասների համար զանգահարել Ռեքավերի Քոլեջի ղեկավար Լիլիթ Բաղդասարյանին հեռ. 091 708 741 կամ 094333941

Դասընթացի անցկացման վայրը` Խանջյան 35/18 «Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն»

 

2019-03-28

WPA Thematic Congress on Dementia