Հայերեն | Русский | English

Գլխավոր

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ 2019թ. ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հաստատվել է Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի 2019 թվականի ծրագիրը: Ծրագրի ամբողջական տեքստը կարող եք կարդալ այստեղ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ

2019թ. ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 • Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեկան առողջության ոլորտի բարեփոխումներին և սերտ համագործակցություն պետական գերատեսչությունների հետ
 • Աշխատանք ԶԼՄ ների հետ՝ անհրաժեշտ հասարակական գիտակցության ձևավորման նպատակով
 • Մասնագետների և պացիենտների շահերի պաշտպանություն, հոգեբույժի մասնագիտական էթիկայի կոդեքսի գործարկում
 • Երիտասարդ մասնագետներին աջակցության ծրագրեր
 • Գիտական ծրագրերի իրականացում
 • Հոգեկան առողջության հայկական հանդեսի հրատարակման շարունակում և զարգացում
 • ՀՀ ԱՆ կողմից կրեդիտավորված թրեյինգների, սեմինարների, գիտաժողովների կազմակերպում
 • Համագործակցության սերտացում հոգեբանների, նյարդաբանների, սոցաշխատողների և հոգեկան առողջության հետ առնչվող այլ մասնագետների և մասնագիտական կազմակերպությունների հետ
 • Համագործակցության սերտացում Համաշխարհային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների հետ
 • Արդյունավետ աշխատանքների կազմակերպում դեղագործական ընկերությունների հետ
 • Մանկական հոգեբուժության զարգացում
 • Հոգեկան առողջության մասնավոր ծառայությունների, այդ թվում մասնավոր հոգեբուժության զարգացում
 • Հոգեկան առողջության մարզային ծառայությունների զարգացում
 • Դատահոգեբուժական փորձաքննությունների ոլորտի բարելավում
 • Աջակցություն զինվորական հոգեբուժության բարելավման գործընթացին
 • Թմրաբանական ծառայություն բարելավում
 • Հոգեկան առողջությունը ազատազրկման վայրերում
 • Ստիգմայի դեմ պայքար
 • Սուիցիդների կանխարգելման հարցեր
 • 2020թ․ վերջում կամ 2021թ․ Համաշխարհայի հոգեբուժական ասոցիացիայի գիտաժողով Երևանում
 
 
 
 
 
 
 
2019-02-26

WPA Thematic Congress on Dementia