Հայերեն | Русский | English

Գլխավոր

Արդյոք հնարավոր է հաղթել դեպրեսիայի «սև շանը»:

«Սև շուն, որը միշտ ինձ հետ է», այդպես էր անվանում դեպրեսիան Ուինստոն Չերչիլը, ով ողջ կյանքում տառապել էր այս խանգարումից: Այսօր դեպրեսիան վերածվել է առողջության պահպանման ոլորտի գլոբալ ճգնաժամի, որի մասշտաբը ակնհայտորեն թերագնահատվում է: Մինչդեռ դեպրեսիայից տառապում է մոլորակի բնակչության 10 տոկոսը: Այս թվերը հրապարակվել են Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետների կողմից: Փորձագետները պնդում են, որ դեպրեսիան բուժվում է և կոչ են անում դադարեցնել այս վիճակի ստիգմատիզացիան:

Դեպրեսիան հին է ինչպես աշխարհը: Առաջ այն մելամաղձոտություն էին համարում և առաջարկում բուժման տարբեր մոտեցումներ: Իր դիտարկումներով և հետազոտություններով առաջատարներից էր Հիպոկրատը, ում խորհուրդներից` դեպրեսիայով հիվանդին զվարճացնելնուոգևորելը, այսօր էլ արդիական է:

Իսկինչպե՞սէբնորոշվումդեպրեսիանժամանակակիցբժշկագիտությանկողմից: ԱյսհարցինպատասխանումէԱՀԿհոգեկանառողջությունևտոքսիկոմանիայիդեպարտամենտիղեկավարՇեքերՍաքսենան.

«Դեպրեսիանհոգեկանխանգարումէ, որըհարուցումէկայուն տխրության զգացում, որը տևում է երկու շաբաթից ավել: Հենց սրանով է, որ դեպրեսիան տարբերվում է տրամադրության առօրյա տատանումներից, ինչը ժամանակ առ ժամանակ կարող է պատահել յուրաքանչյուրիս հետ: Այս վիճակը բացասաբար ազդում է աշխատանքի վայրում, ուսումնական հաստատությունում կամ տանը հաջողակ գործելու մեր ունակությանը»: Դեպրեսիային հարկավոր է լուրջ վերաբերվել, նշում է դոկտոր Սաքսենան: Այս հիվանդությունը աշխարհում հաշմանդամության հիմնապատճառներից է և նշանակալի ներդրում ունի հիվանդությունների գլոբալ բեռի մեջ: Դեպրեսիայով հիվանդանալու համար աղքատ երկրի աղքատ ու հիվանդ բնակիչ լինելու կարիք չկա` այս «սև շունը»  կհասնի և առողջին և հարուստին`նշում է ԱՀԿ փորձագետը, բայց բոլորից հաճախ այս հիվանդությամբ տառապաում է թույլ սեռը: «Կանայք գրեթե կրկնակի հակված են դեպրեսիայի քան տղամարդիկ: Սակայն այս վիճակը հանդիպում է բոլոր տարիքային խմբերում, բացառությամբ մինչև 15 տարեկան երեխաների և տարածված է աշխարհի բոլոր տարածաշրջաններում»:

Վերջինտասնամյակումնկատելիէդարձելդեպրեսիայիներթափանցումըերիտասարդներիշրջան: ԱՀԿվիճակագրությունըվկայումէ, որ 12-25 տարեկաններընույնքանհակվածենայսխանգարմանը, որքանմեծերը: Իհարկեերիտասրադներիմոտայնփոքրինչայլնշաններովէընթանում, օրինակ, դպրոցումվատառաջադիմությունըկարողէդեպրեսիայիառաջիննշաններիցլինել: ԴոկտորՍաքսենայինանհանգստացնումէայն, որբժիշկներըառայժմչունենդրաբացատրությունը. «Մենքմինչևվերջչենքհասկանումդեռահասներիևերիտասարդներիմոտդեպրեսիայիպատճառները: Գուցեդակապվածէսոցիալ- տնտեսականմիջավայրիսրընթացփոփոխությանհետ: Բացիայդաճումէբնականաղետներից, պատերազմներիցևկոնֆլիկտներիցտուժածերիտասարդներիթիվը: Այս գործոնները մեծացնում են դեպրեսիայի առաջացման վտանգը բոլոր տարիքային խմբերում, այդ թվում երիտասարդների շրջանում»:

ԱՀԿփորձագետիխոսքերովդեպրեսիանհաճախկարողէմարդկանցինքնասպանությանհասցնել: Նախնական գնահատմամբ յուրաքանչյուր տարի մեկ միլիոն մարդ մահանում է ինքնասպանության հետևանքով: Իհարկե, դեպրեսիան կյանքից կամավոր հեռանալու միակ պատճառը չէ, բայց առաջատարներից է: Ինքնասպանություն գործածների 50% -ից ավելին տառապում էին դեպրեսիայով, իսկ ինքնասպանություն անհաջող փորձ գործածների մեջ այդ թիվը նույնիսկ ավելի բարձր է: Շեքեր Սաքսենան վստահ է, որ հիվանդությունը չի կարելի «ներս գցել», հարկավոր է հիվանդներին ակտիվորեն ներառել առօրյա կյանք, իսկ դրա համար նախ և առաջ հարկավոր է խոստովանել հիվանդության առկայությունը և դիմել օգնության համար: «Վատագույն դեպքում դեպրեսիան բերում է ինքնասպանության փորձի, այդ իսկ պատճառով հիվանդի հարազատների պարտականությունն է ոչ միայն բարոյապես աջակցել մարդուն` ներշնչելով իրեն որ ամեն բան կորած չէ, այլև տրամադրել իրեն բժշկական  օգնություն ստանալու»:

«Դեպրեսիայի սև շունը» չի խանգարել Ուինստոն Չերչիլին գրել իր անունը պատմության էջում, ասում է Սաքսենան: Այս վիճակով ոչ միայն կարելի է ապրել, այլև մեծ հաջողությունների հասնել: Կարևոր է իմանալ, որ դեպրեսիան բուժելի է: Դեպրեսիան հոգեկան հիվանդություններից ամենահեշտ բուժելին է: Այն կարող են հեշտությամբ ախտորոշել ոչ միայն հոգեբույժները և հոգեբանները, այլև այլ բժիշկները, և այն ենթարկվում է դեղորայքային բուժման: 

2016-04-16|Աղբյուրը: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/215207/#.VxJa5fmLSUm|Սկզբնաղբյուր: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/215207/#.VxJa5fmLSUm

WPA Section on Epidemiology and Public Health 2016

EAPM 2016

 “16th Annual Meeting of Geriatric Psychoneuropharmacology"

WASP

7th World Congress on Woman`s Mental Health

Empathia