Հայերեն | Русский | English

Գլխավոր

ՌԵՔԱՎԵՐԻ ՔՈԼԵՋԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՐԿՈՒ ՇԱԲԱԹՎԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐՈՂ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԸ

Այժմ ՌԵՔԱՎԵՐԻ ՔՈԼԵՋԻ դասընթացներին գրանցվածները կարող են ծանոթանալ դասընթացի առաջին երկու շաբաթվա թեմաներին և վարող դասախոսների անուններին:

Թեմա 1. Հոգեկան առողջությ ուն, հոգեկան առողջության խանգարում, հոգեկան հիվանդություն 

Հոկտեմբերի 15 /հինգշաբթի/  Հոգեկան առողջության չափանիշները, հոգեբանական և հոգեբուժական խնդիրների վերհանումը: Դասախոսությունը կվարի՝ հ.գ.թ. դոցենտ Լ.Վ.Բաղդասարյանը

Հոկտեմերի 19 /երկուշաբթի/ Անձը հոգեկան առողջության տեսանկյունից: Դասախոսություն, հոգեախտորոշումը կվարի՝ հ.գ.թ. դոցենտ Լ.Վ.Բաղդասարյանը

Հոկտեմբերի 22/հինգշաբթի/ Հոգեկան առողջության պահպանման հիմնական սկզբուքները: դասախոսությունը կվարի հավասար կոնսուլտանտ՝ Տիգրան Գևորգյան

Հոկտեմբերի 26/երկուշաբթի/ Հոգեկան առողջության խնդիրների քննարկումը խմբի մասնակիցների հետ, ինքնուրույն աշխատանքների ստուգում, արդյունքների ամփոփում: Հանդիպումը կվարեն ՝ հ.գ.թ. դոցենտ Լ.Վ.Բաղդասարյանը և հավասար կոնսուլտանտ՝ Տիգրան Գևորգյանը

Թեմա 1. Անձի հոգեբանական ռեսուրսների օգտագործումը հոգեկան առողջության պահպանման համար

Հոկտեմբերի 16 /ուրբաթ/ Ինքնաճանաչումը և անձնային աճը որպես հոգեկան առողջության գրավականներ: Դասախոսությունը կվարի ԵՊՀ-ի անձի հոգեբանության ամբիոն վարիչ, հ.գ.թ. դոցենտ Նարինե Խաչատրյանը

Հոկտեմբերի 21 /չորեքշաբթի/ Հոգեբանական ռեսուրսների վերհանումը և օգտագործումը սթրեսակայունության բարձրացման նպատակով: Դասախոսություն, հոգեախտորոշումը կվարի՝ հ.գ.թ. դոցենտ Լ.Վ.Բաղդասարյանը

 Հոկտեմբերի23 /ուրբաթ/ Անձի հոգեսոցիալական վերականգնման դեպքի վերլուծություն: Հանդիպումը կվարեն ՝ հ.գ.թ. դոցենտ Լ.Վ.Բաղդասարյանը և հավասար կոնսուլտանտ՝ Ռոզա Վարոսյանը

Հոկտեմբերի 28 /չորեքշաբթի/ Խմբային վերլուծություն անձնային ուժեղ կողմերի, սթրեսակայունության ռեսուրսների քննարկում խմբի մասնակիցների հետ, ինքնուրույն աշխատանքների ստուգում, արդյունքների ամփոփում: Հանդիպումը կվարեն ՝ հ.գ.թ. դոցենտ Լ.Վ.Բաղդասարյանը և հավասար կոնսուլտանտ՝ Ռոզա Վարոսյանը

2015-10-13

WPA Section on Epidemiology and Public Health 2016

EAPM 2016

 “16th Annual Meeting of Geriatric Psychoneuropharmacology"

WASP

7th World Congress on Woman`s Mental Health

Empathia